TỦ LẠNH HITACHI R-FM800XAGGV9X – INVERTER, 569 LÍT

76.500.000