Tủ lạnh Hitachi 450L R-FG560PGV8 (GBK)

14.000.000