Tủ lạnh Hitachi Inverter 399L R-FVX450PGV9 (GBK)

12.400.000