TỦ LẠNH HITACHI RM700GPGV2 (R-M700GPGV2) – 584 LÍT, 3 CỬA, INVERTER, MÀU GS/ GBK

45.800.000